Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

Fietsbrug over de Oude Rijn

Voornemen tot gunning aanleg fietsbrug Oude Rijn

De aanbesteding van deze fietsbrug heeft op 29 maart 2017 tot vier inschrijvingen geleid die door een jury zijn beoordeeld. Deze beoordeling heeft een voorlopige winnaar opgeleverd. Het college van gemeente Katwijk (de trekker van het project) heeft op 25 april het voornemen tot gunning uitgesproken aan de aannemerscombinatie Strukton Infratechnieken/BSB Staalbouw en hun architect Syb van Breda  & Co. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Ontzettend fijn dat er na zo’n lang voortraject nu een fraai schetsontwerp ligt. We hebben er alle vertrouwen in dat er in 2018 een mooie, functionele en duurzame brug ligt’.

Fietsbrug Duyfrak – Oegstgeest

Draaibrug
Het winnend schetsontwerp laat een slanke draaibrug zien grotendeels vervaardigd uit staal. De brug draait horizontaal open. Het draaipunt ligt aan de kant van Valkenburg, en is naar boven toe vormgegeven als een afgeschuinde pyloon van circa 12 meter hoog vanaf het brugdek. Op onder meer het thema beeldkwaliteit scoorde de brug hoog. Volgens de jury is de brug rank en slank en opvallend. Door de pyloon heeft de brug een eigen karakter in het gebied. Doordat de brug aan de onderzijde slechts twee steunpunten heeft, is het zicht vanaf het water onder de brug door goed.

Informatieavond
Om de bewoners van Valkenburg en Oegstgeest aan de Rijn en overige belanghebbenden te informeren, organiseert gemeente Katwijk samen met gemeente Oegstgeest een informatieavond. Tijdens de avond wordt het ontwerp van de fietsbrug gepresenteerd, en wordt toegelicht waarom voor deze inschrijving  gekozen is. De avond biedt ook gelegenheid aan de aannemerscombinatie om zich voor te stellen. Verder wordt het proces tot aan de oplevering besproken. De informatieavond vindt plaats op dinsdag 16 mei 2017 van 19.30 tot 21.00 uur in Holiday Inn aan de Haagse Schouwweg 10 in Leiden.

Vervolg
Na de voorgenomen gunning is de zogenaamde stand-still periode gestart, waarbij alle  inschrijvers 20 kalenderdagen de tijd krijgen om het juryrapport te bestuderen. Na afloop van deze periode kan, indien de andere partijen geen bezwaar hebben aangetekend tegen de voorlopige uitslag van de aanbesteding, vanaf 16 mei de opdracht gegund worden. De aannemerscombinatie gaat vervolgens aan de slag met het verder uitdetailleren van het ontwerp. De benodigde vergunningen moeten worden aangevraagd, waarna de aanleg van de brug in het najaar van 2017 zal starten. Eind 2018 wordt de brug volgens de planning in gebruik genomen.

De aanbesteding voor de fietsbrug over de Oude Rijn is gestart.
fb
De brug diefba de wijken ’t Duyfrak en Oegstgeest met elkaar gaat verbinden – is de komende maanden onderwerp van studie voor een aantal verschillende aannemercombinaties, bestaande uit bouwers, constructeurs en architecten.
Deze aannnemercombinaties gaan elk aan slag met het maken van een schetsontwerp, en een financiele en technische onderbouwing hiervan.

.
De schetsontwerpen worden door drie commissies beoordeeeld:
-de commissie Beeldkwaliteit.
-de commissie Beheer & Onderhoud.
-commissie Risicobeheersing.
Om de betrokkenheid van de omgeving ook tijdens het ontwerptraject te waarborgen, zitten een afgevaargdigde van de wijkraad Valkenburg en van de bewonersvereniging Oegstgeest in de commissie Beeldkwaliteit.
Door middel van een puntentelling leidt de beoordeling tot een voorkeursontwerp, dat met de omgeving wordt besproken.

Daarna besluiten de colleges van Katwijk en Oegstgeest aan welke aannemerscombinatie de opdracht voor de fietsbrug wordt gegund.

Presentatie gemeente Katwijk (ingekort): Fietsbrug Oude Rijn
fb-pl