Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

“Kom erbij”

Verslag van de “Kom erbij” maaltijd en presentatie “Nederland is veranderd”.

Georganiseerd door drie Valkenburgse kerken en Welzijnskwartier op woensdag 26 september 2018 bij aanvang van de “Week tegen eenzaamheid”.

 

Gerrit van Delft schreef, als deelnemer aan deze ontmoeting, een verslag:

In wezen zijn we eigenlijk allemaal eenzaam in deze wereld. Eenzaamheid is waarschijnlijk wel gewoon, normaal. We zijn uniek: is onverwisselbaar. Velen lazen in hun jeugd van Hector Malot: ‘Alleen op de wereld’. Eenzaam is (gelukkig) niet hetzelfde als alleen.

We begonnen deze bijzondere avond met een welkomstdrankje. Sommige namen zelfs wijn e.d. als hartversterking. Ook al schijnt alcohol tegenwoordig slecht te zijn voor hart en bloedvaten.

Ds. Marjan Zebregs herinnerde ons aan de koninklijke woorden van de mens Wilhelmina: Eenzaam maar niet alleen. Verder beloofde ze ons soep, een gevarieerde warme maaltijd en een toetje met koffie na. In mijn ogen werd het een culinair diner. Méér dan ons dagelijks brood. Er volgde een moment van stilte om een zegen te vragen en we werden toevertrouwd aan onze eigen gedachten. Na de soep kwam de geweldige presentatie van Marja Ravensbergen. Evenals verleden jaar een succes. Het thema ging over: “Nederland is veranderd”, met een film van Stef Bos: vroeger was geloof heel gewoon. Ook was er een film over de strijd tegen de kernwapens in 1983 op het Malieveld. We gaven daar uiting aan de oer christelijke gedachte je vijand lief te hebben en geen wapens op te nemen.

Marja’s kerngedachte was verbinding versus eenzaamheid. Religie is afgeleid van het Latijnse woord religo en dat betekent: je verbonden voelen met de ander. Dan ben je niet alleen. Vroeger ervaarde je dat wel door de verzuilde hokjesgeest, ontstaan eind 19e eeuw. Door de media (NCRV, KRO, etc) hoorde je ergens bij. Ook door je krant, politieke partij, vakbond, school of sportclub. Daarna kwam echter de vrouwenemancipatie, de globalisering, de ontkerkelijking en ook wel nieuwe spiritualiteit (yoga, in flow zijn en mindfulness). De ouderen onder ons voelden zich aangesproken omdat zij dit alles vroeger aan den lijve hebben ondervonden. Ach, de gezagsverhouding en de sociaal economische klasse speelden hun rol. Door de welvaart ging men anders denken, vooral de jeugd. Trouwens: de jonge mensen kennen ook hun eenzaamheid. Pas nog op tv: “wie kent me nog”.

De vraag naar de zin van het leven blijft belangrijk. Ik las eens: de zin van het leven is o.a. de ander weer zin in leven geven, een zinvolle gedachte. Je blijft hunkeren naar verbinding met je naaste. Kortom: we werden aan het denken, zelfs nadenken gezet. Het blijft belangrijk je gedachten te delen met je naaste. Eenzaam wordt dan tweezaam en met meerdere mensen gemeenzaam. Je kunt je eigen gedachten ook zelf invullen en i.p.v. depressieve gedachten kun je positieve gedachten koesteren. Het advies van Jezus blijft actueel: ga niet alleen door dit leven. Ook: ontvang en zoek zelf vrienden om mee te communiceren. Zelfs in gezelschap kun je je toch eenzaam voelen.

De vrijwilligers zorgden voor een lopend buffet. Je kreeg daardoor de kans velen echt even te ontmoeten. Je zag veel blijde gezichten. De ontmoeting met een eenzaam mens kan heilzaam of genezend zijn en je eigen eenzaamheid doorbreken. Tot slot kreeg Gerard Nienhuis het woord om namens ons te bedanken voor deze mooie avond. Hij bracht onze gevoelens van dank aan de vrijwilligers onder woorden en vroeg momenten van stilte voor onze dankbare gedachten. Daarna werden wij weer toevertrouwd aan onze eigen gedachten op weg naar huis.

Gerrit van Delft.

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door: Wijkraad Valkenburg, Welzijnskwartier, Ronde Tafel Katwijk-Noordwijk, drie Valkenburgse kerken: Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “De Lichtbron, Gereformeerde Kerk “De Goede Herder”.

Met dank aan de vrijwilligers!