Tekst op de pagina kunt u groter maken door op Ctrl+ te klikken.

gezocht_wijkraadslid

 

 

 

Financiële bijdragen van de wijkraad aan activiteiten in Valkenburg in 2019

Vereniging Oud-Valkenburg

 

Aanschaf apparaat t.b.v. het slaan van munten
Stoomtrein Katwijk Leiden Aanschaf nieuwe keuken
Dierenweide Valkenburg Kosten onderhoud gebouw en dieren
Kinderboerderij Opening en zomer speeltuinfeest
Jivak Waterballen
Jivak Kerstfair
Duyfrakplein BBQ en diverse activiteiten
Festivalk Verplaatsen lichtmast
Welzijnskwartier Street4You
Gezamenlijke kerken Kerstsamenzang
Dorpshuis Valkenburg Muurschildering/foto’s theaterzaal
Burg. Van ’t Woutlaan Plantenbakken in de straat
Oranjevereniging Aanschaf bingokaarten
Castellumpop Kinderspeelmiddag Koningsdag
Stichting Zicht op Valkenburg Uitbrengen huis aan huisblad in full color
Speeltuin de Valkenburcht Picknicktafel
Speeltuinvereniging Valkenburgh Toegangsluis dierenverblijf

 

De wijkraad Valkenburg heeft als doel een bijdrage te leveren aan de eigen identiteit van ons dorp en de herkenbaarheid hiervan.

Daarnaast heeft de wijkraad Valkenburg de beschikking over een budget om burgerinitiatieven, die bijdragen aan de identiteit en herkenbaarheid van ons dorp, te ondersteunen.

In 2018 heeft de wijkraad een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van, onder meer, de navolgende initiatieven:

–          Activiteiten voor de inwoners van Valkenburg georganiseerd door de IJsclub Nooitgedacht in relatie tot hun 125 jarig jubileum;

–          De organisatie van de Lichtjesavond;

–          De huttenbouw georganiseerd door Jivak;

–          De stichting koffiekamer Rijnweide voor het organiseren van een busreis voor ouderen;

–          De organisatie van themabijeenkomsten, financieel misbruik ouderen en week tegen de eenzaamheid;

–          Een kerstsamenkomst georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Valkenburg;

–          De aanschaf van een programma voor de vormgeving van het huis aan huisblad Zicht op Valkenburg;

–          De aanschaf van een AED apparaat bij de huisartsenpraktijk Valkenburg;

–          De aanschaf van (nog te plaatsen) boom en bankjes in de Dorpsweide.

 

Heeft u als inwoner van Valkenburg ideeën of opmerkingen die kunnen bijdragen aan deze doelstellingen, of heeft u interesse om deel uit te maken van de wijkraad, laat het ons dan weten.

Op deze site vindt u tevens een aanvraagformulier waarmee u een bijdrage kunt aanvragen.

Maandag 19 november, 19.30uur aanvang, gemeentehuis Katwijk
is er een bijeenkomst over buurt Whatsapp-groepen.

Met een buurt WhatsApp-groep zorgen buurtbewoners, gemeente en politie voor een veilige en leefbare buurt.
Door het melden van verdachte situaties in de WhatsApp-groep worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen ze de verdachte in de gaten houden.
Bewoners richten de WhatsApp-groep zelf op.

Verder is een ieder uitgenodigd en zeg het voort!!